Απολυμάνσεις

Για την εξουδετέρωση μικροοργανισμών, όπως ιοί και βακτήρια, η Bugs&Rats™ έρχεται στο χώρο σας προσφέροντας υπηρεσίες απολύμανσης. Για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και την ουσιαστική εξάλειψη των κινδύνων από μολυσματικές ασθένειες, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά, σκευάσματα εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Made in Nature icon ECO icon

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι απόλυτα φιλικές προς το περιβάλλον και πλήρως εναρμονισμένες με τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας HACCP και ISO.