Τρωκτικά

ΤΡΩΚΤΙΚΑ

Με την τοποθέτηση δολωματικών σταθμών και παγίδων, εσωτερικά ή εξωτερικά, απομακρύνουμε κάθε ανεπιθύμητο και επικίνδυνο για την υγεία σας επισκέπτη.

Ερπετά

ΕΡΠΕΤΑ

Εφαρμόζοντας ειδικές απωθητικές ουσίες την κατάλληλη εποχή του χρόνου, προστατεύουμε περιμετρικά το χώρο σας απομακρύνοντας προληπτικά κάθε κίνδυνο.

Μυοκτονίες

Τα τρωκτικά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα σε κτιριακές εγκαταστάσεις, σε αποθηκευμένα προϊόντα αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο μεταδίδοντας σοβαρές ασθένειες.

Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό της Bugs&Rats™, αφού επιθεωρήσει προσεκτικά το χώρο σας και εκτιμήσει το μέγεθος του προβλήματος, θα σχεδιάσει το κατάλληλο πρόγραμμα καταπολέμησης προσαρμοσμένο αποκλειστικά στις δικές σας απαιτήσεις.

Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα απομάκρυνσης τρωκτικών περιλαμβάνει την εγκατάσταση ειδικών δολωματικών σταθμών ασφαλείας σε εξωτερικούς χώρους, μέσα στους οποίους τοποθετούνται ειδικά μυοκτόνα δολώματα με τη μορφή κέρινων κύβων (wax block). Παράλληλα, στους εσωτερικούς χώρους εγκαθίστανται κυρίως παγίδες σύλληψης (με κόλλα) για άμεσα αποτελέσματα.


Απώθηση Ερπετών

Στη χώρα μας συναντώνται τουλάχιστον 70 διαφορετικά είδη ερπετών, από τα οποία τα περισσότερα είναι εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Η παρουσία τους στη φύση είναι απαραίτητη γιατί μειώνουν σημαντικά τους πληθυσμούς των εντόμων και των άλλων μικρών τρωκτικών από τα οποία τρέφονται, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο την ομαλή ισορροπία του οικοσυστήματος και τη συνέχιση της τροφικής αλυσίδας.

Από τα 22 διαφορετικά είδη φιδιών που ζουν στην Ελλάδα τα 5 μόνο είναι δηλητηριώδη ενώ κανένα δε χρησιμοποιεί το δηλητήριό του προς τον άνθρωπο, παρά μόνο για να αμυνθεί.

Δική μας προτεραιότητα είναι η απομάκρυνση και έπειτα η απομόνωση κάθε ερπετού από το περιβάλλον σας. Εφαρμόζοντας ειδικές απωθητικές ουσίες την κατάλληλη εποχή του χρόνου, προστατεύουμε περιμετρικά το χώρο σας αποτρέποντας προληπτικά κάθε κίνδυνο. Η ελαχιστοποίηση των σημείων που μπορεί να φωλιάσουν με το σχολαστικό καθαρισμό των χώρων από ξύλα και πέτρες βοηθά σημαντικά στην μείωση της παρουσίας τους.

Made in Nature icon ECO icon

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι απόλυτα φιλικές προς το περιβάλλον και πλήρως εναρμονισμένες με τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας HACCP και ISO.